Drzwi do plakatu - Agata Hołobut

Drzwi do plakatu

Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 978-832-421-008-4
Język: Polski
Data wydania: 2009
Liczba stron: 42
Rozmiar pliku: 736 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 9,99 zł
Wybrany format: Ebook  - Agata Hołobut w formacie PDF


Agata Hołobut tak mówi o genezie książki: „Pomysł powstania tej książki zrodził się podczas Piątego Międzynarodowego Sympozjum «Ikoniczność w języku i literaturze», które odbyło się w dniach 17–19 marca 2005 r. w Krakowie. Było to wydarzenie szczególne, ponieważ po raz pierwszy do grona językoznawców i literaturoznawców z całego świata dołączyli również wybitni przedstawiciele świata sztuki (...). Spotkaniem, które wszystkim głęboko zapadło w pamięć, był wykład Mieczysława Górowskiego, znakomitego plakacisty, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie na Wydziale Form Przemysłowych kieruje Pracownią Projektowania Alternatywnego. Wobec wielkiego zainteresowania, jakie podczas Sympozjum wzbudziły jego refleksje nad rolą interpretacji w twórczości plakatowej, Mieczysław Górowski zgodził się raz jeszcze opowiedzieć o swoim warsztacie, ilustrując rozważania wybranymi przez siebie pracami”.