Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zintegrowany model publiczno prawnych instytucji ochrony rynku bankowe... - Lesław Góral

Zintegrowany model publiczno prawnych instytucji ochrony rynku bankowe...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-2113-6
Język: Polski
Data wydania: 1 kwietnia 2011
Liczba stron: 216
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
105,00 zł
Nasza cena:
105,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB
Prezentowana monografia jest jednym z nielicznych opracowań poświęconych publicznoprawnym instytucjom ochrony depozytów bankowych. Podejmowane na gruncie nauk prawnych i ekonomicznych rozważania nie traktują tych instytucji jako elementów tworzących spójny system instytucji ochrony rynku bankowego, którego rola i zadania zostały ściśle określone przez prawodawcę. Zawarta w monografii charakterystyka tych instytucji, nie w aspekcie cząstkowym, ale jako pewnej zwartej całości charakteryzującej się właściwymi tym instytucjom cechami, pozwala na określenie ich roli oraz optymalnego dla rynku bankowego modelu instytucji ochrony środków pieniężnych deponentów.

Monografia zawiera analizę unormowań prawnych zmierzającą do wyjaśnienia przesłanek tworzenia, ustalenia charakteru i rodzajów instytucji ochrony rynku bankowego oraz wyjaśnienia roli systemu instytucji ochrony na rynku bankowym. Uchwycenie istoty prawnej i cech charakteryzujących poszczególne instytucje ochrony rynku bankowego umożliwiło sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy możemy mówić o wykształceniu się cech konstytutywnych właściwych modelowi systemu instytucji ochrony rynku bankowego. Rozważania zawarte w monografii miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o optymalny model instytucji ochrony rynku bankowego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Mogą okazać sie pomocne dla rozstrzygnięcia wielu pojawiających się w doktrynie wątpliwości.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział I Wpływ regulacji wspólnotowych na rynek bankowy we Francji i w Polsce 13
1. Rynek bankowy jako część składowa rynku finansowego 13
2. Funkcjonowanie rynku bankowego Unii Europejskiej 27
2.1. Powstanie wspólnotowego rynku finansowego 27
2.2. Zasady tworzące fundament rynku bankowego Unii Europejskiej 37
3. Wpływ prawa Unii Europejskiej na podmioty działające na rynku bankowym we Francji i w Polsce 42
4. Podsumowanie 59
Rozdział II Interes publiczny jako przesłanka tworzenia instytucji ochrony rynku bankowego 62
1. Interes publiczny a rynek bankowy 62
2. Znaczenie interesu publicznego dla tworzenia normatywnych podstaw funkcjonowania instytucji ochrony rynku bankowego 66
3. Podsumowanie 73
Rozdział III Kategorie podmiotów tworzących system publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego 76
1. Pojęcie publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego 76
2. Rodzaje podmiotów prawa publicznego wchodzące w skład systemu ochrony rynku bankowego 79
3. Podsumowanie 91
Rozdział IV Instytucje nadzoru nad rynkiem bankowym 95
1. Organizacja i zadania instytucji nadzorujących rynek bankowy we Francji 95
2. Organizacja i zadania instytucji nadzorującej rynek bankowy w Polsce 123
3. Podsumowanie 139
Rozdział V Fundusze gwarantowania działające na rynku bankowym 146
1. Organizacja i zadania Funduszu Gwarantowania Depozytów (Fonds de Garantie des Depots) we Francji 146
2. Organizacja i zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce 163
3. Podsumowanie 182
Zakończenie 188
Załącznik 197
Bibliografia 201

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »