Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji - Sylwia Wrona

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7587-982-7
Język: Polski
Data wydania: 9 stycznia 2012
Liczba stron: 187
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena:
34,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści.

Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych ogniw administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ruchów samopomocowych, rodziców. Monografia może stanowić cenną pomoc naukową dla studentów, zwłaszcza kierunków pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych.

Z recenzji dr hab. Teresy Żółkowskiej, prof. US

 

Przedstawione w tym opracowaniu badania są próbą nakreślenia charakterystyki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej umysłowo, prowadzonych w ośrodkach pozarządowych oraz na terenie domów pomocy społecznej. Jestem przekonana, że niniejsza książka pozwoli na ukazanie zarówno słabych, jak i mocnych stron zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ale przede wszystkim rozwiązań, które mogą się stać inspiracją dla innych osób pracujących z omawianą grupą wychowanków, tak aby najlepiej i najowocniej wpływały one na rozwój psychofizyczny dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Autorka ufa, że informacje zebrane w niniejszej książce pozwolą na przynajmniej częściowe uzupełnienie luki teoretycznej dotyczącej funkcjonowania osób głęboko upośledzonych umysłowo, a także ich edukacji. Ponadto mogą stać się inspiracją do zainicjowania i wdrożenia zmian organizacyjnych.

Spis treści

Wstęp; 7 Rozdział I
Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym – symptomatologia i etiologia; 11
Charakterystyka osób głęboko upośledzonych umysłowo; 11
Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim; 19
Rozdział II
Rewalidacja i edukacja uczniów głęboko upośledzonych umysłowo; 25
Kształcenie ucznia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów prawnych; 25
Rewalidacja – pojęcie i zasady pracy rewalidacyjnej; 28
Strategie postępowania rewalidacyjno-wychowawczego; 34
Metody pracy z uczniem głęboko upośledzonym umysłowo; 44
Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań; 63
Rozdział IV
Struktura organizacyjno-prawna zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w badanych placówkach a rozwój psychomotoryczny osób głęboko upośledzonych umysłowo; 71
Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jej wpływ na osiąganie różnych rodzajów umiejętności przez osoby głęboko upośledzone; 72
Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych a wyniki dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania osób z głębokim upośledzeniem umysłowym; 96
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym lub personelem opiekuńczym placówek pobytu stałego; 116
Rozdział V
Specyfi czne warunki rozwoju psychofi zycznego i somatycznego uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wpływające na efektywność prowadzonej edukacji; 129
Występowanie sprzężonych zaburzeń rozwojowych i zachowań trudnych a rozwój społeczny i psychomotoryczny uczniów; 130
Objawy i przebieg chorób somatycznych a rozwój funkcjonalny badanych osób; 139
Udział badanych uczniów we wcześniejszych formach usprawniania rewalidacyjnego a ich umiejętności funkcjonalne; 145
Rozdział VI
Analiza indywidualnych przypadków; 149
Agata M. (ur. w 1999 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 149
Tomasz Ch. (ur. w 1996 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego; 154
Beata D. (ur. w 1986 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 160
Sabina T. (ur. w 1982 r.) – mieszkanka domu pomocy społecznej; 166
Krzysztof G. (ur. w 1990 r.) – uczeń ośrodka pozarządowego; 172
Rozdział VII
Wnioski i uogólnienia wynikające z badań. Zarys modelu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 177
Zakończenie; 183
Bibliografia; 185

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »